Klimat
IPCC:s möte i Köpenhamn.

V: Inrätta en vetenskaplig klimatpanel i Stockholms stad

Vänsterpartiet vill inrätta en vetenskaplig klimatpanel i Stockholms stad som ska ha till uppgift att granska beslutsfrågor som rör stadens utveckling utifrån klimatvetenskapen. Klimatpanelen ska kunna bistå politikerna i staden med klimatvetenskapliga fakta och underlag inom olika frågor, för att de beslut som tas ska bli klimatvänliga beslut. På så sätt vill man påskynda klimatomställningen i staden.

Rikard Warlenius (V), klimatpolitisk talesperson. Foto: Erik Nordblad
Rikard Warlenius (V), klimatpolitisk talesperson. Foto: Erik Nordblad

– Frågan om klimatet är aktuell även på kommunal nivå, inte minst i Stockholm. Staden växer hela tiden vilket innebär att vi till exempel måste bygga fler bostäder och anpassa infrastrukturen. Men hur gör vi det på ett klimatvänligt sätt? Den typen av frågor är vi politiker ofta illa rustade att besvara eftersom de kräver djupare kunskaper om naturen och samhället, som också ständigt utvecklas inom forskningen, säger Rikard Warlenius, vice gruppledare för Vänsterpartiet Stockholms stad.

Klimatpanelen ska kunna bidra med kunskap om hur Stockholm som växande stad ska kunna försörjas med klimatvänlig energi, hur staden anpassas till stigande havsnivåer och hur vi kan lindra effekterna av den typ av extrem hetta som vi upplevt under sommaren.

– Sommarens extremväder måste bli en väckarklocka för oss alla. Det är tydligt att det är helt avgörande för framtiden att vi fattar beslut med hänsyn till klimatet, och det gäller inom alla områden, säger Rikard Warlenius.

Kontakt
Siri Jonsson Montin, pressekreterare, 076-12 29 102

Kopiera länk