Min åsikt
Alexandra Mattsson (V). Foto: Erik Nordblad

Vi vill stärka socialtjänsten

Vänsterpartiet har satsat mycket på socialtjänsten de senaste 4 åren. Vi har jobbat hårt för att förbättra arbetsmiljön för stadens socialsekreterare.

Vi har höjt lönerna för erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare. Vi har höjt lönerna för fältassistenter, fritidsledare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områdena. Personalomsättningen sjunker och vi behåller kompetens och får kontinuitet.

En viktig satsning har också varit att stärka stadsdelarnas budget. Med ansträngd budget är det svårt för stadsdelarna att erbjuda stadens medborgare bra service. Under den borgerliga majoriteten var socialtjänsten underfinansierad.

När de borgerliga partierna styrde så underfinansierade de socialtjänsten varje år. De pratar gärna om otrygghet i förorten och de vill ha utegångsförbud och vakter. Vänsterpartiet och den rödgrönrosa majoriteten har under 4 år satsat dubbelt så mycket på barn- och ungdomsvården som de borgerliga partierna gjorde under 8 år.

Inom socialtjänsten behöver personalen lägga mindre tid på administration och mer tid på sina klienter. Därför behöver socialtjänsten fler administratörer och bättre digitala hjälpmedel. Personalen ska kunna använda sina kompetenser.

Med ett borgerligt styre finns det en stor risk att förbättrade arbetsvillkor skrotas och ersätts sämre arbetsmiljö och mer stress. De vill skära ner på stadsdelarna vilket kommer leda till en sämre service för medborgarna.

Socialtjänstens medarbetare kan göra underverk för många människor och för hela vår stad. Vi måste ge dem möjlighet att göra sitt jobb.

Alexandra Mattsson Åkerström (V) socionom, gruppledare Stockholm stad, ledamot i socialnämnden

Kopiera länk