Min åsikt
Ann Mari Engel (V)

Kulturen är till för alla

Vänsterpartiet har de senaste 4 åren kämpat för att fler ska få tillgång till Stockholms rika kulturliv. Det har blivit mer jämlikt och mer jämställt men det finns fortfarande mer att göra. Vi vill ha ett kulturliv för alla.

Stadens majoritet har arbetat för ökad delaktighet, bättre geografisk spridning och sänkta avgifter. Vi har fått fler besökare till våra bibliotek och museer, mer kultur i det offentliga rummet, nya scener i ytterstaden, fler samlingslokaler och föreningsdrivna kulturhus.

Det råder fortfarande stor ojämlikhet i kulturdeltagandet. De socioekonomiska faktorerna är mycket starka som utbildning, klass, ekonomi, bostadsort och kulturvana.

De borgerliga partierna i Stadshuset vill ta bort fri entré på muséerna, höja avgifterna i kulturskolan, ta bort kultursekreterarna, lägga ökade intäktskrav på Kulturhuset/Stadsteatern och återinföra det vinstfixerade bonussystemet i kulturstödet.

KD tar ledartröjan när det gäller att sänka budgeten. De vill skära bort 100 miljoner kronor ur kulturbudgeten. KD vill ha ”nyskapande” kultur och hävdar att en ”förlamande stagnation” blir följden om man lägger pengar på något som har en historia och tidigare har skapat kvalitet.

SD vill styra kulturpolitiken helt ideologiskt. Kulturpolitikens uppgift ska vara att ge ekonomiskt stöd till att ”bredda kunskaperna om svensk kultur och lokala historiska platser. Kulturer från andra länder göra sig icke besvär. I totalitär anda vill man påtvinga alla kulturinstitutioner en militant nationalism medan kulturskaparna avfärdas som några som får lön från skattebetalarna för att utöva sin hobby. Biblioteken ska utvecklas genom att ha fler nationella symboler och inte ha skyltar på andra språk.

Centern framträder som det mest nyliberala partiet. De vill privatisera alla bibliotek och ta bort enprocentregeln om konstnärlig gestaltning. Privata företag ska kunna skapa ”mer variation i biblioteksmiljön” – kanske böckerna är i vägen? Centern beklagar att byggbolagen tvingas avsätta 1 % till konstnärlig utsmyckning vilket leder till ”underliga bedömningar av vad som kan godtas som konst”.

I stället ska pengar avsättas till medborgarnas initiativ som inte ”nödvändigtvis ”behöver vara kopplade till konst. Så förvann konsten ur den offentliga miljön!

Centern lanserar en kulturpeng, där unga under 18 år själva ska få välja ur ett utbud. Men hur ska det finnas något annat än ett helt kommersiellt utbud om produktionspengarna uteblir?

Moderaterna vill också införa kulturpeng som bara gynnar de redan insatta och kulturvana. I övrigt är moderaternas mantra att kultur klarar sig bäst utan offentligt finansiering. De skriver att stockholmarna ”ser teaterföreställningar på internet och upplever opera på bio” utan politiskt inblandning med bidrag. Men hur finansierades den teatern och operan? Med offentliga medel.

L envisas med att man skapar bättre fri konst och blir mer självförsörjande om man får bonus för ökade intäkter – något som ju motbevisas av alla undersökningar och utvärderingar från de år de drev detta misslyckade och impopulära system.

Stockholmare, se upp så att denna opposition inte får styra kulturpolitiken!

Ann Mari Engel (V), Kulturnämnden i Stockholms stad

Kopiera länk