#bopol
Jonas Sjöstedt (V) med glada väljare.

40 bra saker som V varit med och genomfört i Stockholms stad

Vad har Vänsterpartiet gjort i Stockholm de senaste 4 åren tillsammans med S, MP och Fi?

 1. Fördubblat byggandet av bostäder och satt stopp för utförsäljningarna och ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter.
 2. Minskat ungdomsarbetslösheten med nästan 40 procent.
 3. Ökat det ekonomiska stödet till kvinno- och tjejjourerna.
 4. Satsat två miljarder kronor på klimatet.
 5. Höjt lönerna i kvinnodominerade yrken med nästan 100 miljoner kronor.
 6. Börjat bygga Stockholmshus som är hyresrätter som ska ha lägre hyror än andra nybyggda bostäder.
 7. Minskat hemlösheten.
 8. Ökat öppettiderna på stadens bibliotek.
 9. Öppnat nya kulturhus i flera förorter.
 10. Inrättat elevhälsoteam på alla kommunala skolor.
 11. Sänkt kraven på vilken inkomst du behöver ha för att kunna få en lägenhet via bostadskön.
 12. Höjt skolresultaten i flera skolor i förorten.
 13. Höjt de lägsta lönerna inom Stockholms stad med ca 900 kronor i månaden (utöver de årliga lönehöjningarna).
 14. Öppnat fler boendeplatser för äldre hemlösa.
 15. Höjt lönerna med 1000-2000 kronor i månaden (utöver de årliga lönehöjningarna) för personer som arbetar förebyggande i förorterna med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet.
 16. Beslutat att Stockholms stad ska sälja av investeringar i företag som utvinner fossila bränslen och bara investera i bolag med fokus på mänskliga rättigheter, miljö och klimat och goda arbetsförhållanden.
 17. Utbildat personalen inom äldreomsorgen om mäns våld mot äldre kvinnor.
 18. Gjort Origo, som erbjuder stöd till den som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, till en permanent verksamhet.
 19. Höjt stödet till skolor med särskilt stora behov.
 20. Beslutat om att bygga 10 000 nya bostäder för äldre, både äldreboendeplatser och hyresrätter.
 21. Öppnat tre nya relationsvåldcentrum för att stötta de som utsätts för våld av en partner, närstående eller för hedersrelaterat våld.
 22. Sänkt avgifterna till kulturskolan med upp till 70 procent.
 23. Skärpt kraven på företagen som bedriver hemtjänst i Stockholm så att de måste ge sina anställda lön, tjänstepension och semester i nivå med kollektivavtalet.
 24. Satsat nästan 300 miljoner kronor på att stärka socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
 25. Öppnat fler medborgarkontor och föreningslokaler.
 26. Drivit igenom att kolkraftverket i Värtan ska stängas senast 2022, vilket kan minska utsläppen i Stockholm med cirka fyra miljoner ton koldioxid.
 27. Infört gratis entré på de flesta av stadens museer.
 28. Utökat antalet sommarjobb för ungdomar.
 29. Inrättat tre nya naturreservat.
 30. Startat upp särskilda team som tar emot äldre som kommer hem från sjukhus.
 31. Beslutat om att öppna ett kvinnohistoriskt museum.
 32. Gjort det möjligt för personer som får försörjningsstöd att få SL-kort.
 33. Ökat föreningsbidragen för Stockholms pensionärsorganisationer.
 34. Öppnat 12 nya aktivitetscenter för äldre där det bland annat finns kaffestunder, bingo, gympa, musik och fredagsmys.
 35. Öppnat mötesplatser för unga HBTQ-personer.
 36. Tagit fram ett nytt program för hur staden ska arbeta mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
 37. Gjort det lättare för äldre över 85 år och de äldre som känner ensamhet eller otrygghet att flytta till ett seniorboende.
 38. Börjat jobba med feministisk stadsplanering för att få tryggare offentliga miljöer.
 39. Anställt fler fältassistenter och fritidsledare som jobbar med barn och unga.
 40. Sänkt kolloavgiften för låginkomsttagare med 20 procent.
Kopiera länk