demokrati
Glada människor står tillsammans under ett stort paraply. Foto: Erik Nordblad

10 anledningar att rösta på Vänsterpartiet i kommunalvalet

1. Ett Stockholm för alla – inte bara de rika

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Det är många som pratar om jämlikhet men vi gör något åt saken. Vi driver en politik som faktiskt ökar jämlikheten i vår stad.

2. Inte en tum åt rasisterna!

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti och vi kommer aldrig att acceptera eller samarbeta med rasistiska och främlingsfientliga partier. Vi tror på ett samhälle där alla har samma förutsättningar oavsett bakgrund. Vi vill göra Stockholm till en trygg och öppen stad.

3. Feminism ftw!

Feminismen genomsyrar hela vårt arbete och alla våra politiska förslag. Vi vill bland annat höja kvinnors löner och förbättra kvinnors arbetsvillkor, stärka sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och underlätta för skapandet av fler jämställdhetsgrupper i skolorna. Vi vill också skärpa arbetet mot våld i nära relationer och hedersvåld.

4. En egen bostad är en rättighet

Vänsterpartiet har under de senaste fyra åren varit med och fördubblat byggandet av bostäder och satt stopp för alliansens utförsäljningar och ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Vi vill fortsätta att bygga hyresrätter med rimliga hyror som alla har råd med. En egen bostad är inte lyxvara, det är en rättighet!

5. Klimatet kan inte vänta!

Vänsterpartiet för den grönaste politiken i Stockholm! Vi har till exempel varit drivande i beslutet att stänga kolkraftverket i Värtan vilket kan minska utsläppen i Stockholm med 4 miljoner ton koldioxid. Vi vill göra stora satsningar på kollektivtrafiken, framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter och på sol-el. Vi vill också inrätta nya naturreservat och stänga Bromma flygplats.

6. Jobb med schyssta villkor

Vi vill skapa ett arbetsliv för alla! Vi vill fortsätta höja lönerna i kvinnodominerade välfärdsyrken, ge fler rätt till heltid och en trygg anställning och ställa krav på schyssta villkor i all privat välfärdsverksamhet som Stockholms stad upphandlar.

7. En äldreomsorg att lita på

Alla äldre har rätt till ett tryggt boende, därför har vi beslutat att bygga 10 000 bostäder för äldre fram till 2040. Äldreomsorgen ska fungera bra och personalen ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb. De som arbetar inom hemtjänsten ska få mer tid att göra sitt jobb utan stress, samtidigt som lönerna och arbetsmiljön måste förbättras.

8. En jämlik skola och förskola för alla barn

En jämlik skola och förskola är bra för alla! Vi vill anställa lärarassistenter och mer resurspersonal i skolan och fortsätta höja stödet till skolor med särskilt stora utmaningar. Skolan har också en viktig roll för att fånga upp och stödja elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Alla skolor i staden ska bedriva ett systematiskt arbete mot våld, hedersförtryck och trakasserier.

9. Trygghet för alla, oavsett var du bor!

Stockholm ska vara en stad där alla kan känna sig trygga, oavsett var i staden man bor. Vi vill därför anställa fler fältassistenter, socialsekreterare och fritidsledare och förbättra deras förutsättningar att arbeta med ungdomar och deras familjer. Vi behöver också stärka skolan i stadsdelar med stora utmaningar. I grund och botten handlar det om att vi vill öka jämlikheten och att alla unga som växer upp i Stockholm ska ha goda livschanser och inte dras in i kriminalitet.

10. Kultur och idrott i hela staden

Vänsterpartiet tycker att alla har rätt till kultur och en meningsfull fritid. Därför vill vi satsa på fler kulturhus och föreningslokaler över hela staden. Vi har också infört gratis entréer på de allra flesta av stadens muséer och sänkt avgifterna till Kulturskolan för att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utöva kulturaktiviteter på sin fritid.

Kopiera länk