kultur
Lorena Delgado (V). Foto: Malcolm Jacobson

V: Starta Folkets hus i Skärholmen

Vänsterpartiet vill starta Folkets hus i Skärholmen. Här finns ett rikt föreningsliv och många saknar lokaler. En del föreningar har till och med flyttat på grund av lokalbrist.

Som ordförande i stadsdelsnämnden har jag bjudit in föreningar, kulturutövare och andra intresserade för att diskutera uppstarten av ett Folkets hus i Skärholmen och det är många som vill vara med och bidra. För två år sedan grundades paraplyorganisationen FOLK som består av 50 medlemmar, både föreningar och kulturutövare från Skärholmen. Dessa föreningar vill tillsammans driva Folkets hus. Med en gemensam lokal kan vi bjuda in fler personer att utöva och uppleva kultur och vi kan visa upp den mångfald av kultur som finns i Skärholmen.

Vi vill bygga en stark bas för kulturen och med alla föreningar samlade på ett ställe kan vi samarbeta och stärka det lokala kulturlivet. Vi kan erbjuda en plattform för människor som sällan är representerade i det offentliga rummet. Vi vill skapa möten mellan människor från olika generationer och med olika bakgrund. Fler kan bli delaktiga i samhället och på så sätt kan vi stärka demokratin.

Ett Folkets hus gör det möjligt för fler stockholmare att se det rika kulturliv som finns här. Vi har sagoberättare på olika språk, teatergrupper, dansare, musik, konstnärer och det vill vi visa upp. Vi vill göra kulturen tillgänglig för alla. Därför vill vi ha ett Folkets hus i Skärholmen.

 Lorena Delgado (V)
Ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd

Kopiera länk