Klimat
Rikard Warlenius (V). Foto: Erik Nordblad

”MP försöker lura sina väljare”

Miljöpartiet i Stockholms stad väljer att regera tillsammans med Alliansen, och enligt miljöborgarrådet Katarina Luhr handlar det om att säkra en majoritet för en bra trafik- och miljöpolitik. ”Oppositionspolitik i all ära”, skriver hon i en av kvällstidningarna, ”men det är i majoritet vi kan vara med och påverka”. Alternativet till att bli ett femte borgerligt parti i Stockholms stadshus var dock inte opposition, utan att fortsätta styra tillsammans med S, V och Fi som den största minoriteten. Luhr hävdar att de nu minskar Sverigedemokraternas inflytande. Men samtidigt inleder de nu ett tätt samarbete med de partier som med stormsteg har närmat sig SD:s politik, nämligen Moderaterna och Kristdemokraterna.

Det är främst segrarna på miljöområdet som Miljöpartiet lyfter fram som anledning till att styra tillsammans med de borgerliga partierna. Men här försöker de lura både väljare och medlemmar. Faktum är nämligen att de tyngsta frågorna är gammal skåpmat. Att Stockholm ska bli fossilbränslefritt senast 2040 och att kolkraften ska fasas ut 2022 är redan beslutat under förra mandatperioden. Och fortsatta satsningar på cykelvägar och laddstolpar är fullständigt okontroversiellt. Miljöpartiet har knappt fått igenom ett enda förslag på miljö- och klimatområdet som inte redan har tagits, eller hade kunnat tas, av de rödgrönrosa partierna.

Men den stora skillnaden handlar inte om vad som redan är beslutat eller vad som är okontroversiellt, utan om hur långt ett rödgrönrosa styre hade kunnat nå om Miljöpartiet hade inlett en förhandling med oss. Det här några saker som vi hade lagt upp på bordet.

  • Starta planprocesser på Bromma flygplats så att en förlängning av avtalet med de som driver flygplatsen verkligen försvårats.
  • Starta ett kommunalt solelbolag för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi.
  • Inrätta en vetenskaplig klimatpanel som granskar beslut om stadens utveckling utifrån klimatforskningen.
  • Tydliga minskningsmål för utsläppen från maten som serveras i stadens verksamheter.
  • Börja planeringen för en elektrifiering av Stockholms vägtrafik.
  • Införa obligatorisk matavfallsinsamling för både verksamheter och hushåll.

Det här är åtgärder som vi gärna hade förverkligat tillsammans i ett rödgrönrosa styre, och som hade bidragit till att Stockholm tagit nya viktiga kliv i klimatomställningen. Kanske hade vi inte fått igenom allt, men erfarenheten från förra mandatperioden är att det är svårt till och med för de borgerliga partierna att rösta emot väl beredda klimatförslag. Saker som vi drev fram och som de borgerliga partierna initialt var skeptiska emot, beslutades så småningom med bred majoritet i kommunfullmäktige. Vi kan inte se varför det hade blivit annorlunda den här gången.

Visst är vi besvikna på att Mp valde att gå högerut utan att ens ordentligt undersöka förutsättningarna för ett fortsatt rödgrönrosa styre i Stockholm. Men framför allt är vi bekymrade över att Mp valde bort en chans att ta nya, stora kliv i klimatomställningen.

För klimatet kan inte vänta.

Rikard Warlenius (V), klimatpolitisk talesperson, Vänsterpartiet Stockholm

Detta är en debattartikel. Den har tidigare publicerats på Stockholm Direkt.

 

Kopiera länk