Bostad
Två halvkroppsbilder bredvid varandra på Momodou Malcolm Jallow och Clara Lindblom mot blå och grå bakgrund. Fotografer: Jessica Segerberg och Malcolm Jacobson

Hyresrätter är inga handelsvaror

I Stockholm har Alliansen och Miljöpartiet gått ihop och beslutat att det ska gå att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms förorter. Att Alliansen vill ombilda och sälja ut hyresrätter av ideologiska skäl är väntat men att Miljöpartiet går med på det är ett stort svek.

Innan valet fick Miljöpartiets toppnamn i Stockholm Daniel Helldén frågan om han kunde tänka sig att ombilda allmännyttans hyresrätter, det vill säga de hyresrätter som stockholmarna äger gemensamt. Han svarade nej. Men efter att Alliansen lockat med makt och positioner så har Miljöpartiet plötsligt svängt i frågan.

Daniel Helldén försöker försvara partiets kovändning genom att säga att Miljöpartiets tydliga nej till utförsäljningar innan valet egentligen alltid varit ett ja. Motiveringen till det är att Miljöpartiet vill ha blandade områden och inte enbart hyreslägenheter. Men Helldén har inte koll på verkligheten. I Stockholm är endast 17 procent av lägenheterna allmännyttiga hyresrätter samtidigt som över hälften av alla bostäder är bostadsrätter och villor.

I Stockholm finns inte heller ett enda område med för många hyresrätter. Däremot finns det rika områden i centrala Stockholm och fina villaområden strax utanför stan där Alliansen har ombildat och sålt ut nästan alla hyresrätter. Det är framförallt de områdena som idag behöver bli mer blandade.

I dagsläget står det 84 000 aktivt sökande i Stockholms bostadskö. Det är mer än tydligt att det behövs fler hyresrätter. Tyvärr tar byggprocesser ofta väldigt många år på grund av överklaganden och andra fördröjningar. Men trots de svårigheterna vände det förra rödgrönrosa styret en negativ trend. Efter att antalet hyresrätter minskat i många år under Alliansens styre så började de äntligen öka igen under den förra mandatperioden. Nu när Alliansen och Miljöpartiets tänker tillåta ombildningar igen är vi rädda för att det kommer en backlash.

Hyresrätter är inga handelsvaror. Varje ny hyresrätt är en möjlighet för en ung människa att få sin första lägenhet, för ett barn i en trångbodd familj att kunna få ett eget rum, för en före detta missbrukare att få en träningslägenhet, för en våldsutsatt kvinna att kunna lämna sin relation och för en student att plugga sin utbildning.

Vi har inte råd med nya ombildningar, inte av en enda lägenhet. Stockholm behöver fler hyresrätter, inte färre.

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd Stockholm
Momodou Malcolm Jallow (V), bostadspolitisk talesperson

Denna debattartikel har tidigare publicerats i Dagen ETC.

Fotografer: Jessica Segerberg och Malcolm Jacobson.

Kopiera länk