Äldre
Torun Boucher mot vit bakgrund

Nytt V-förslag: Gratis för pensionärer dagtid på stadens simhallar

Vänsterpartiet föreslår i sin oppositionsbudget för Stockholms stad att det ska vara gratis inträde på stadens simhallar för pensionärer, under vissa tider på dagen. Idag har pensionärer ett reducerat pris.

– Det behövs fler kostnadsfria aktiviteter för pensionärer, i synnerhet då många äldre har låg pension. Det är dessutom väldigt viktigt med fysisk aktivitet när man blir äldre eftersom det har en positiv effekt på hälsan och åldrandet, säger Torun Boucher (V), vice gruppledare.

Förslaget skulle kosta staden 7,5 miljoner kronor. Om ett försök skulle införas och det skulle slå väl ut menar Vänsterpartiet att inträdet bör tas bort fler timmar på dagen.

– Simhallarna är också sociala mötesplatser. Det här är en liten kostnad för det värde det ger, säger Torun Boucher.

Kopiera länk