Budget
Glada människor under paraply. Foto: Erik Nordblad

V-budget 2019: Storsatsningar på välfärden

Vänsterpartiets oppositionsbudget för 2019 innehåller ett flertal stora satsningar på välfärdsområdena, och mest pengar går till förskolan. Vänsterpartiet föreslår i sin budget en skattehöjning på 14 öre i förhållande till idag, 30 öre i förhållande till finansborgarrådets förslag, vilket innebär att 827 miljoner extra kan satsas på välfärden, jämfört med Alliansens och Miljöpartiets budget.

– Vi lägger raka motsatsen till majoritetens nedskärningsbudget. Vi stärker upp välfärden på samtliga områden. I Stockholm ska vi ha en förskola och äldreomsorg värd namnet. Vår budget visar att det är möjligt, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd.

Inom ett flertal områden i den nya majoritetens budget finns ”generella effektiviseringar”, områden som ska göra besparingar.

– Alliansen har drivit igenom en rent ideologisk skattesänkning, trots att det egentligen inte finns pengar för det, och därför är deras budget oerhört tunn. Inom väldigt många områden i deras budget, från förskolan till äldreomsorgen så hittar vi minus och de har inte ens budgeterat för löneökningar. Vår budget visar att det finns alternativ till den förda politiken, säger Clara Lindblom.

Vänsterpartiet är också starkt kritiska till att den styrande majoriteten lagt ett flertal utgifter i den så kallade centrala medelsreserven, eftersom det betyder att pengarna inte finns tillgängliga för de stadsdelar som har utgifter.

– Majoriteten har kritat sin budget. De hoppas på att statsbidragen ska täcka det de inte haft råd med. Det är ytterst tveksamt agerat, avslutar Clara Lindblom.

Några punkter ur Vänsterpartiets budget ”En jämlik, jämställd och klimatsmart stad”:

 • En schablonökning till förskolan som innebär 170 miljoner kronor mer än vad majoriteten lägger.
 • En schablonökning till hemtjänsten som innebär 17 miljoner mer än vad majoriteten lägger.
 • 78 miljoner till generösare biståndsbedömning i äldreomsorgen, istället för nedskärningar.
 • 20 miljoner för att fullfölja och utöka arbetet för att nå en nollvision för äldre i hemlöshet.
 • Över 60 miljoner mer till LSS- och Sol-insatser för personer med funktionsnedsättningar, istället för nedskärningar.
 • 50 miljoner kronor till trygghetsskapande förebyggande arbete, såsom fler fältassistenter, socialpedagoger i skolorna och fritidsaktiviteter. Detta istället för majoritetens 50 miljoner kronor till fler ordningsvakter.
 • Totalt över en halv miljard mer till stadsdelsnämnderna
 • Klimatinvesteringar på 1,5 miljarder, till bland annat solpaneler och inrättandet av en anläggning för biokol.
 • Ett nytt kommunalt solelbolag.
 • Sänkta borgarrådslöner, totalt på närmare 14 miljoner kronor.
 • Minskad arbetstid inom hemtjänsten till 35 timmar i veckan.
 • Ett mål om att nå en nyproduktionstakt inom allmännyttan på 3000 hyresrätter om året.
Kopiera länk