Julkalender

Dagens lucka: bostad åt alla!

En bra bostad till en rimlig kostnad ska vara tillgängligt för alla. Så ser det inte ut idag på grund av bostadsbristen. Alla har inte råd att köpa en bostad och många saknar kontakter som kan leda till bostad. Därför tycker vi att det är så viktigt att vi i Stockholm bygger fler hyresrätter med hyror som vanliga stockholmare har råd med.

I Stockholm har Alliansen och Miljöpartiet gått ihop och beslutat att det ska gå att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms förorter. Det säger vi i Vänsterpartiet nej till eftersom det skulle minska andelen allmännyttiga hyresrätter i staden. Stockholm behöver fler hyresrätter – inte färre.

Dagens lucka:
Stockholm behöver fler hyresrätter, inte färre

Men om Alliansen och Mp säljer ut blir det bara värre
Så bygg istället fler hyresrätter fort
Så att alla kan gå hem till en egen port

Kopiera länk