Julkalender

Dagens lucka: solenergi

Vänsterpartiet vill att Stockholm ska vara världsledande i omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle. Staden ska vara fossilbränslefri år 2040, och för att det ska vara möjligt måste energiproduktionen bli klimatvänligare.

Vänsterpartiet vill därför investera i förnybar energiproduktion genom att installera solceller på stadens fastigheter och starta ett kommunalt solelbolag för att tillvarata överskottselen.  På så sätt skulle utsläppen minskas samtidigt som stadens långsiktiga kostnader sjunker.

Dagens lucka:
Paneler vill vi ha på alla stadens hus
För att med hjälp av solen tända alla ljus
Alla solens strålar kan vi ta tillvara
För att stadens klimatmål klara

Kopiera länk