Julkalender

Dagens lucka: parklekar

Alla barn i Stockholm har rätt till en jämlik och meningsfull fritid och fina och säkra utemiljöer att leka i. Därför vill Vänsterpartiet satsa mer resurser på parklekar och lekplatser i staden.

Vi vill rusta upp och bygga ut de parklekar och lekplatser som finns runtom i staden idag så att fler barn och föräldrar kan nyttja dem. Vi vill också utöka bemanningen och öppettiderna i parlekarna, med målet att alla parklekar i staden ska vara öppna även på helgerna.

Dagens lucka: 
När andra ljuset brinner
Vår satsning på parklekar ni finner
Lek och stoj i det gröna
Det gör alla dagar sköna

Kopiera länk