Julkalender

Dagens lucka: sänkta politikerlöner

Många politiker har idag inkomster som de flesta bara kan drömma om. I Stockholm tjänar till exempel ett borgarråd mellan 108 800 – 134 640 kronor i månaden. Det tycker vi i Vänsterpartiet är alldeles för mycket.

Därför vill vi att borgarrådens arvoden sänks till 65 000 kronor i månaden. En sådan sänkning skulle spara in nästan 14 miljoner kronor årligen till staden, pengar som istället skulle kunna satsas på välfärden. Det tycker vi vore en bättre prioritering.

Dagens lucka: 
Politikernas löner vill vi få ner
För att på välfärden kunna satsa mer
Bättre än att göra politiker rika
Är att pengarna går till att göra oss mer jämlika

Kopiera länk