Julkalender

Dagens lucka: stor satsning på gång och cykeltrafik

Stockholm ska vara en stad där det är lätt att promenera eller ta sig fram med cykel året om. För om vi menar allvar med att bygga en hållbar och klimatsmart stad så måste vi prioritera cykel, gång- och kollektivtrafik framför biltrafik.

Därför föreslår vi i Vänsterpartiet en ny gång- och cykelmiljard, som bland annat ska finansiera fler säkra cykelvägar och cykelparkeringar under tak vid alla knutpunkter för kollektivtrafiken. Vi vill också öka säkerheten för fotgängare genom upprustning av promenadstråken med förbättrad belysning, säkra övergångsställen och tydlig separering från bilar och cyklar.

Dagens lucka: 
När det tredje ljuset brinner
Vår satsning på cykel du finner
Bra för miljön, snabbt och lätt
Från plats till plats på ett smidigt sätt

Kopiera länk