Klimat
Rikard Warlenius halvkroppsbild utomhus vår

Utlys klimatnödläge i Stockholm

I många städer världen över har man utlyst ett så kallat klimatnödläge, och för en tid sedan blev Storbritannien först med att låta parlamentet utlysa klimatnödläge. Nu vill Vänsterpartiet att Stockholm ska utlysa klimatnödläge och kommer lägga fram förslaget i en motion till kommunfullmäktige.

De partipolitiskt fristående nätverken Extinction Rebellion Sverige och Klimatklubben Södermalm är med som initiativtagare till att utlysa klimatnödläge i Stockholm.

– Att låta Stockholms stad utlysa klimatnödläge skulle vara ett sätt att visa på hur allvarlig och brådskande situationen är. Väldigt många stockholmare stöttar en skarp klimatpolitik och vill att politikerna gör ännu mer för klimatet. Nu när allt fler städer utlyser klimatnödläge är det dags för Stockholm att göra detsamma, säger Rikard Warlenius (V), klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholm.

Om motionen om klimatnödläge går igenom:

  • Att utlysa klimatnödläge skulle innebära att staden tar fram en informationskampanj kring klimatnödläget och de åtgärder som staden gör, och planerar att göra, för att komma till rätta med klimatförändringarna.
  • Klimatnödläge skulle även innebära att staden prioriterar samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens.
  • Staden skulle även ta ett särskilt ansvar för en snabb omställning tills dess att högre instanser tar sitt fulla ansvar.
  • Staden skulle instifta en särskild årlig dag då klimatarbetet uppmärksammas.

Fakta: I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt tyder dock i nuläget ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader. Även vid en begränsad uppvärmning står Stockholm stad inför ett nödläge. SMHI:s klimatscenario för Stockholms län visar att dricksvattnet för två miljoner människor hotas när saltvatten tränger in i Mälaren. Klimat- och sårbarhetsutredningen slår fast att allvarliga infektionssjukdomar kommer att hota medborgarnas hälsa. En fjärdedel av Stockholms skärgård hotas försvinna med ökade havsnivåer.

 

Kopiera länk