Trygghet
Tre ljus

Inrätta kristeam vid dödsskjutningar

Vänsterpartiet vill att Stockholms stad inrättar ett särskilt krishanteringsteam som ska kunna aktiveras omgående vid skjutningar och liknande extraordinära händelser.

Tanken är ett centralt krishanteringsteam som består av personer med särskild kompetens, till exempel psykologer, kuratorer, socialsekreterare och representanter för trossamfund. Teamet ska rycka ut till berörd stadsdel så fort en extraordinär händelse har skett och jobba sida vid sida med fältassistenter och andra med lokalkännedom.

Det ska också finnas lokala trygghetssamordnare i varje stadsdel som arbetar förebyggande och samordnar kontakten med till exempel polis och bostadsbolag. Trygghetssamordnaren skulle vid extraordinära händelser, så som en skjutning, vara den som leder krisarbetet.

Stockholm Direkt har skrivit om förslaget, läs mer här.

Kopiera länk