artikel
Ung kvinna som simmar under vattnet i en pool

Ett uppdrag för dig som har hjärtat till vänster och ett idrottsintresse!

Nomineringsanmodan:

Vi söker en ersättare till Idrottsnämnden. Idrottsnämndens övergripande mål är folkhälsa genom breddidrott. Nämnden ska främja stockholmarnas folkhälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar också för stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Telefon (även mobil)
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 12 augusti 2019 kl. 12.00. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se
För frågor om uppdraget kontakta Tobias Johansson på 0735775211 eller tobias.pa.johansson@gmail.com

Kopiera länk