Klimat
Rikard Warlenius halvkroppsbild utomhus vår

Lägg ned Bromma flygplats redan 2022

De politiska turerna kring Bromma flygplats i Stockholm har varit många. Men alla rapporter pekar åt samma håll. Flygtrafiken måste minska om vi ska ha en rimlig chans att nå våra klimatmål och starta omställningen till ett fossilfritt samhälle. Flygplatsen är inte bara ett hinder för den nödvändiga utvecklingen på klimatområdet, att nedläggningen skjuts upp hämmar också byggtakten i ett Stockholm som skriker efter fler lägenheter.

Mer än 8 av 10 avgångar från Bromma flygplats är inrikesflyg som dessutom ofta går till platser som lätt går att nå med tåg. I diskussionen om Bromma och Arlanda måste det handla om att flygtrafiken ska minska, inte bara flyttas. Därför menar vi i Vänsterpartiet att Bromma flygplats bör läggas ned så snart som möjligt, helst redan 2022 och att ingen ny landningsbana ska byggas på Arlanda.

Enligt International Air Transport Association (IATA) och Svensk Pilotförening behöver Arlanda inte en ny landningsbana. De menar att det bara krävs mindre förändringar av dagens tre banor för att enkelt hantera den ökning av trafiken som en överföring av Brommaflyget till Arlanda skulle leda till. Det finns alltså ingen anledning att vänta med en nedläggning av Bromma flygplats.

Vänta är dock precis vad Miljöpartiet i sällskap med de borgerliga partierna vill göra. Planen för omvandlingen av Bromma flygplats är något som det tidigare rödgrönrosa styret i Stockholms stad skrev under på men som Miljöpartiet nu har lämnat i sitt nya samarbete med de borgerliga partierna. De blågröna i staden säger att det inte är aktuellt att förlänga det nuvarande avtalet mellan staden och Swedavia (som löper ut 2038) men de driver inte på för en snabbare nedläggning. Detta trots att trenden har börjat vända, under 2018 såg vi för första gången på många år en minskning av flygtrafiken i Sverige och det fortsätter minska även under första kvartalet i år.

Omställningen kan inte vänta i 19 år till. Bromma flygplats är centralt belägen, bara tre kilometer från Stockholms innerstad. Den har förhindrat byggnation av höga hus i en stor del av Stockholm, och bullret som flygplanen orsakar är omfattande i ett brett fält tvärs över staden. Flygplatsens storlek och centrala läge gör den i stället utmärkt för stadsutveckling. Enligt stadens uppskattning skulle flygfältet kunna omvandlas till en stadsdel med omkring 35 000 bostäder, ett välbehövligt tillskott av bostäder och en chans att förverkliga en modern stadsdel präglad av social och ekologisk hållbarhet.

När hela världen pratar om hur vi ska nå Parisavtalets mål så kan vi inte vänta med att börja omställningen av de mest uppenbart skadliga verksamheterna. Utsläppen från stockholmarnas flygresor är redan större än utsläppen från vägtrafiken i staden.

Det hänvisas ofta till att besluten om Bromma och Arlanda måste komma på riksnivå vilket förvisso är sant. Bromma flygplats ligger dock på Stockholms stads mark och även om ett beslut om flygtrafiken till och från Stockholm även behöver tas upp i riksdagen så måste staden och stadens politiker ta ställning och tydligt ge svar på frågan om Brommas framtid.

Vi i Vänsterpartiet tycker att de är hög tid att sätta både klimatfrågan och bostadsfrågan överst på dagordningen. Människors rätt till en hållbar framtid och en bostad måste gå före klimatovänliga inrikesresor som enkelt kan ersättas med tåg.

Rikard Warlenius, klimatpolitisk talesperson Vänsterpartiet Stockholms stad

Detta är en debattartikel som ursprungligen publicerats i Svenska Dagbladet.

 

Kopiera länk