artikel
Ung kvinna som simmar under vattnet i en pool

Ett uppdrag för dig som har hjärtat till vänster och ett idrottsintresse!

NOMINERINGSANMODAN FÖR IDROTTSNÄMNDEN STOCKHOLM STAD

Vi söker nu både en ordinarie och ersättare till Idrottsnämnden. Idrottsnämndens övergripande mål är folkhälsa genom breddidrott. Nämnden ska främja stockholmarnas folkhälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar också för stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar. Vänsterpartiet har två ordinarie (varav en vice ordförande-post) och två ersättarplatser i nämnden. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden och i uppdraget ingår också att delta på gruppmöten i stadshuset och med sin partigrupp.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och sysselsättning
  • Adress
  • Telefon (även mobil)
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Motivering

Sista nomineringsdag är den 18 september 2019 kl. 12.00. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se
För frågor om uppdraget kontakta Tobias Johansson på 0735775211 eller tobias.pa.johansson@gmail.com

Kopiera länk