Idrott
Profilbild på Clara Lindvlom

Vänsterpartiet föreslår kommungemensamt idrottsfastighetsbolag

Vänsterpartiet i Stockholms stad föreslår i sin skuggbudget för 2020 en storsatsning på idrotten om 5 miljarder kronor fram till 2025 för att öka tillgången till idrottshallar. Man föreslår också att staden tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen startar ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag för uppförande och drift av nya hallar. Bakgrunden till förslaget är den akuta bristen på idrottshallar och spelplaner i Stockholm som främst drabbar barn och unga.

– Stockholm har minst antal idrottsanläggningar per invånare i hela Sverige och det har lett till att många barn tvingas till sena träningstider under veckodagarna, men också till att tiotusentals barn tvingas stå i kö för att få börja idrotta. Så kan vi inte ha det. Alla barn ska kunna idrotta om de vill, men då måste vi politiker se till att det finns bra förutsättningar för det genom att satsa ordentlig på idrotten, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

I ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag skulle kommunerna gemensamt kunna planera för och bygga idrottshallar och spelplaner på platser som invånare från olika kommuner enkelt kan nå genom kollektivtrafiken samt dela på kostnaderna för både byggandet och driften av hallarna och planerna. Vänsterpartiet menar att det till exempel skulle kunna handla om anläggningar för specialidrotter med färre utövare i länets kommuner, såsom rugby, amerikansk fotboll, parasporter, backhoppning och cykling, men även större multisportanläggningar.

– Alla kommuner i länet står nu inför stora investeringar i skolor och äldreomsorg, samtidigt som vi har brist på idrottsanläggningar i hela länet. Det krävs därför stora investeringar under en längre period. Genom ett gemensamt idrottsbolag kan vi erbjuda de tiotusentals barn och ungdomar som redan idag rör sig över kommungränserna idrottsplatser på strategiska platser, och samtidigt dela på kostnaderna för nya anläggningar. Det skulle alla stockholmare tjäna på, säger Clara Lindblom.

Kopiera länk