Corona
Vy över ett antal större lägenhetshus

V vill ha uppskov med hyrorna under coronakrisen

Människor ska inte behöva förlora sina hem på grund av coronakrisen. De kommunala bostadsbolagen har en stabil ekonomi och kan dra sitt strå till stacken.  Därför har vi har lagt ett förslag om att hyresgäster i allmännyttan ska kunna dela upp eller skjuta upp hyresinbetalningarna under coronakrisen. 

Lokalhyresgäster har redan getts möjlighet att begränsa sina öppettider, dela upp hyresinbetalningar med mera för att konkurser ska förebyggas.

– Det är bra att bolaget visar flexibilitet mot lokalhyresgäster som handel och restauranger, det är ett hårt tryck mot småföretagare. Men vi vet också att många bostadshyresgäster drabbas väldigt hårt. Timvikarier är ofta de som förlorar jobbet först, men även till exempel frisörer och blomsterhandlare är under stor press, säger Clara Lindblom.

Alla stadens bostadsbolag borde kunna ha samma policy och en gemensam rutin om uppskov och möjlighet att dela upp hyresinbetalningar. Detta bör tas fram skyndsamt i syfte att förebygga vräkningar av bostadshyresgäster med anledning av corona.

– En flexibilitet när det gäller hyrorna kan bidra till att hålla uppe köpkraften så att vi har lokal service kvar efter krisen. Vi måste ha ett samhälle som står starkt när det här är över – utan vräkta barnfamiljer, säger Clara Lindblom.

Vi berättar mer om förslaget i den här artikeln på Dagens Nyheter.

Kopiera länk