Corona
Närbild på ansiktsmasker som ligger huller om buller

Inrätta coronateam inom hemtjänsten i Stockholm

Specialteam som ska ta hand om vårdtagare som är smittade av coronaviruset. Det har inrättats inom hemtjänsten i Södertälje. Teamen består av undersköterskor som har fått specialutbildning i användandet av skyddsutrustning. Nu vill Vänsterpartiet att Stockholms stad skyndsamt inrättar teamen även inom hemtjänsten i Stockholm.

Syftet med de speciella teamen är att öka den så kallade personalkontinuiteten, det vill säga att den smittade har färre personer som kommer och går hemma hos sig. Detta är en åtgärd som syftar till att minska smittspridning.

– Det är jätteviktigt att minska risken för smittspridning inom hemtjänsten med tanke på att äldre är en stor riskgrupp. Det är väldigt olyckligt att vi sett smittspridning inom äldreomsorgen de senaste dagarna. Staden borde inrätta teamen så snart det går, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd.

Vänsterpartiet lägger förslaget om coronateamen på Stockholms stads nästa krisledningsnämnd.

Kopiera länk