Corona
Profilbild på Clara Lindvlom

Begränsa antalet personal per äldre i hemtjänsten

Stockholms stad måste omedelbart växla upp sitt arbete för att begränsa smittspridningen bland äldre. Därför måste antalet personer från hemtjänsten som går hem till de äldre begränsas till ett absolut minimum. Det föreslår Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Syftet med förslaget är att minska antalet personer som rör sig i de äldres hem och på så sätt minska risken för att äldre och personal smittas. Vänsterpartiet föreslår att varje äldre person med hemtjänst ska få besökas av max 5 olika anställda.

– Vi kommer med största sannolikhet att få en mycket allvarlig situation inom hemtjänsten om staden inte drar ner på antalet personal som kommer och går hos de äldre. Nu får Stockholm krispengar från regeringen och det är solklart att hemtjänsten borde prioriteras, säger Clara Lindblom, tidigare äldreborgarråd och nuvarande oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Vänsterpartiet menar att ett av sätten som skulle göra det möjligt att öka den så kallade personalkontinuiteten är att vissa tjänster som idag utförs av hemtjänsten skulle läggas ut på andra. Utöver att färre kommer och går hos de äldre skulle åtgärden även kunna frigöra tid i personalens scheman, vilket skulle förbättra arbetsförhållandena och möjligheterna att upprätthålla goda smittskyddsrutiner.

– Om vi ska klara att begränsa smittspridningen så kan vi inte bara se till att hemtjänsten fungerar som vanligt trots personalbortfall. Vi måste ställa om hela arbetssättet, säger Clara Lindblom.

Stockholms stad har fått ungefär en miljard av regeringens krispengar.

Kopiera länk