Äldre
profilbild på Clara Lindblom

Kommunen måste ta över ansvaret för äldreomsorgen under corona

Den senaste veckan har det bekräftats att coronaviruset har tagit sig in på häften av äldreboendena i Stockholms stad och att läget är akut. Vänsterpartiet kräver därför att kommunen nu tar över samordningsansvaret för all äldreomsorg, såväl kommunal som privat, inom Stockholms stad. Detta kan ske genom att aktivera krisklausulerna i det gällande avtalet om bestämmelser vid extraordinära händelser.

Vänsterpartiet menar att kommunen bör ta över ansvaret så att man på ett effektivare sätt ska kunna samordna och vid behov styra resurser och personalfördelning mellan verksamheterna. Kommunens rådighet ska gälla under den tid som coronasmittan sätter press på äldreomsorgen.

– Vi har ett akut läge där vi alla måste arbeta tillsammans och i samma riktning. Det är extra viktigt just nu inom äldreomsorgen där tillgången till personal med rätt utbildning och skyddsutrustning kan vara skillnaden mellan liv och död. Jag har tidigare varnat för konsekvenserna om smittan når hemtjänsten och att vi måste göra allt vi kan för att förhindra det. I det krisläge vi är i krävs det därför att alla aktörer inom äldreomsorgen, kommunala som privata, samarbetar för att skydda de äldre, säger Clara Lindblom (V), tidigare äldreborgarråd och nuvarande oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms stad skulle i och med förslaget få rådighet över resursfördelningen inom äldreomsorgen i kommunen. Det innebär att kommunen skulle få bestämma över exempelvis omfördelning av både personal, resurser och materiel, exempelvis skyddsmateriel, mellan olika äldreboenden beroende på var behoven är som störst.

– Personalen inom äldreomsorgen, både den kommunala och privata, har larmat om att de saknar skyddsutrustning, och det är oacceptabelt att de ska behöva arbeta under sådana förhållanden. Nu när leverans av skyddsutrustning kommer till staden är kommunens samordning viktigare än någonsin för att de resurser som finns ska riktas dit de behövs mest oavsett var de anställda arbetar, säger Clara Lindblom.

Kopiera länk