demokrati

Vänsterpartiet söker ersättare till nämnduppdrag

Nomineringsanmodan för stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör

Vi söker en ersättare till stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet. Några av dessa frågor är kommunal skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Grundkrav för nominering är att vara boende i stadsdelen och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Du som är intresserad kontakta din partiförening tydligt då de ansvarar för beredandet.

Till nomineringen behöver vi en motivering samt en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 10 augusti 2020 Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se

 

Nomineringsanmodan för stadsdelsnämnden Södermalm

Vi söker en ersättare till stadsdelsnämnden Södermalm. Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet. Några av dessa frågor är kommunal skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Grundkrav för nominering är att vara boende i stadsdelen och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Du som är intresserad kontakta din partiförening tydligt då de ansvarar för beredandet.

Till nomineringen behöver vi en motivering samt en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 10 augusti 2020 Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se

 

Nomineringsanmodan för Servicenämnden

Vi söker en ledamot till Servicenämnden
Servicenämndens kärnverksamhet är administrativa tjänster. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer. Nämndens ansvar omfattar:
– Ekonomiadministration
– Löneadministration
– Upphandlingsstöd, samt genomförande av centralupphandlingar
– Rekryteringsstöd
– Kontaktcenter Stockholm
– Lokalplanering
– Gemensam växel
– E-handelsstöd

Det är en liten nämnd och (V) har en ordinarie och en ersättarplats. Nämnden brukar ha möte ungefär en gång i månaden på tisdagar halv nio på morgonen vid Globen – mötet tar ca en halvtimme.
Det utgår inget årsarvode, bara ett sammanträdesarvode när man är närvarande på 520:- före skatt
En gång i halvåret ett halvdagsmöte på förmiddagen inkl. lunch.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt kompletta uppgifter enligt följande:

 • Namn och titel
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

  Sista nomineringsdag är den 10 augusti 2020 kl. 12.00 Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se

Kopiera länk