Äldre

”Erik Slottner litar blint på de privata företagen”

Idag antar Stockholms stads äldrenämnd en plan för byggandet av äldreboenden. Vänsterpartiet har invändningar mot att det saknas planering för flera hundra bostäder och att Ängsö vård- och omsorgsboende som är ett demensboende i Farsta riskerar nedläggning.

Samtidigt som över tusen bostäder saknas i planen så försenas ett planerat äldreboende på Östermalm med minst ett år – och släpps åt privata aktörer att ta ansvar för istället för att kommunen har ansvaret, som tidigare planerat. Ängsö vård- och omsorgsboende i Farsta hotas också med nedläggning, trots att det är ett äldreboende med en hemmaliknande miljö, förhållandevis låga hyror och specialutbildad personal inom demens. Dock väntas Attendo öppna ett nytt stort äldreboende i Farsta.

– Vi måste värna om hemmaliknande boenden med utbildad personal. Majoriteten borde inte lägga ned Ängsö vård och omsorgsboende bara för Attendo vill öppna ett boende i Farsta, säger Vänsterpartiets ledamot i äldrenämnden Robert Mjörnberg.

Vänsterpartiet menar också att frågan om staden bygger tillräckligt med äldreboenden inte får vila på om privata aktörer finner det lönsamt eller inte. Att förlita sig på marknaden är att chansa med boenden för stadens äldre. När staden lämnar över ansvaret så blir det osäkert när eller om det blir av.

– Erik Slottner litar blint på att de privata företagen ska vilja och kunna bygga, men kan inte garantera att alla äldre som behöver det får plats. Politiker måste ta ansvar för att garantera att alla har en chans till ett värdigt boende oavsett storlek på plånboken, det gör inte KD, säger Vänsterpartiets ledamot i äldrenämnden Robert Mjörnberg.

Kopiera länk