Skola
halvkroppsbild på Tina Kratz

Hanteringen av resursskolan är under all kritik

Fortfarande är situationen oviss för alla de elever som går i eller söker plats i en resursskola i Stockholms stad. Hundratals elever riskerar nu i värsta fall att stå utan skolplats efter sommarlovet, det skriver vi i en debattartikel i Dagens Arena.

Den kamp som alla föräldrar till barn med särskilda behov har behövt driva under de senaste månaderna är ett dåligt betyg för de blågrönas Stockholm. De här eleverna behöver kunna lägga sin kraft på sin undervisning och inte oroa sig över om skolan kommer finnas kvar eller inte. Föräldrar borde få lägga sin kraft på att stötta sina barns lärande i stället för att kämpa för att de ska få behålla sin skolplats.

Nu ser Stockholms stad över strukturbidragets nivå och bedömningen av tilläggsbeloppen. Det kanske kan lösa hela eller delar av problemet för de här eleverna men det är inte tillräckligt bra. Det är nu platserna söks och det är nu antagningen ska ske. Så kommer alla elever veta att de får en bra skolplats innan de går på sommarlov i år? Jag är tyvärr inte övertygad om det.

Den kommunala skolan har efter decennier av nedskärningar helt enkelt halkat efter när det gäller att tillgodose behoven hos de elever som behöver extra stöd.

Utbildningsförvaltningen arbetar för att kunna erbjuda ”adekvata skolplatser som möter elevernas behov av stöd” för att täcka behovet om att resursskolor läggs ner eller minskar ner sin verksamhet. Tyvärr är det nog lättare sagt än gjort att klara av detta när skolan gått på svältbudget i många år nu.

Vänsterpartiet menar att det bästa vore om alla elever skulle kunna få sina behov tillgodosedda inom den kommunala skolan. Vårt mål är en skola som ser olikhet som tillgång och där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Men så ser det inte ut idag i Stockholmsområdet.
Den kommunala skolan har efter decennier av nedskärningar helt enkelt halkat efter när det gäller att tillgodose behoven hos de elever som behöver extra stöd. Där har istället de fristående resursskolorna fyllt en viktig roll, och det är därför helt förståeligt att elever och föräldrar oroas över de minskade anslagen till resursskolorna.

Nu är det väldigt viktigt att majoriteten så snabbt som möjligt ser över strukturbidragets storlek och tillämpar en generösare bedömning av tilläggsbeloppen till resursskolorna. Tilläggsbeloppen måste också godkännas för en längre tidsperiod för att minska det administrativa arbetet med att skriva ansökningar och framför allt ge elever och föräldrar en större trygghet.

Ge eleverna i resursskolan de resurser de behöver och låt dem gå på sommarlov utan oro inför höstterminen.

Tina Kratz (V),  ledamot i utbildningsnämnden Stockholm stad

Det här är en debattartikel som ursprungligen publicerats på Dagens Arena.

Kopiera länk