Bostad
Halvkroppsbild på Torun Boucher _Foto Jessica Segerberg

Risk för brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning. V kräver krafttag i byggandet.

Om tio år kommer det saknas över 500 bostäder för personer med funktionsnedsättning som innebär att de behöver extra stöd och service för att klara av vardagen. Det är ungefär hälften av det uppskattade behovet. Vänsterpartiet menar att det är oacceptabelt och kräver att staden tar ett krafttag för att se till att fler bostäder med särskild service planeras för och byggs.

På tisdagens socialnämnd antogs en plan för försörjningen av bostäder för personer med funktionsnedsättning som behöver extra stöd och service. Boendeplanen fastslår att de i nuläget planerade bostäderna inte kommer att räcka till för att täcka framtidens behov, och om inte fler bostäder byggs under de närmste åren kommer det att råda brist.

– Det byggs för få anpassade bostäder i Stockholm idag, och fortsätter det så kan hundratals personer stå utan möjligheten att flytta till en egen bostad i framtiden. Så kan vi inte ha det, det är dags att agera nu, säger Torun Boucher (V), gruppledare i Stockholms stad.

Vänsterpartiet menar att frågan om bostäder för personer med funktionsnedsättning som är i behov av anpassade boenden länge varit underprioriterad, och att det nu måste bli ändring på det.

– Nu måste vi politiker, från höger till vänster, gemensamt se till att bryta den negativa utvecklingen. Vi måste se till att bygga fler bostäder med rimliga hyror för personer som behöver extra stöd, så att alla som vill får möjlighet att leva ett självständigt liv i en egen bostad, säger Torun Boucher.

Kopiera länk