artikel

Vänsterpartiet söker ersättare till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nomineringsanmodan till Miljö-och hälsoskyddsnämnden

Vi söker en ersättare till miljö-och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för miljöfrågorna i Stockholms stad och ansvarar för miljöförvaltningen.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 11 ledamöter och 13 ersättare.

Önskvärt är intresse för de sakfrågor som finns i denna nämnd samt att vara beredd på att även delta i våra interna möten ca 1 kväll/månaden. Arbetet kräver att man kan avsätta tid för inläsning av handlingar samt möten med sin partigrupp i nämnden.

Det är ett spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och sysselsättning
  • Adress
  • Telefon (även mobil)
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Motivering

Sista nomineringsdag är den 16 augusti 2021 kl. 12:00. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se.

För frågor om uppdraget vänligen kontakta
deniz.butros@vansterpartiet.se. 

Kopiera länk