• Hem
  • En modern, stat...
sida

En modern, statlig bostadspolitik

De med lägst inkomst bor i hyresrätt, men ändå är det upp till 60 procent dyrare att bo i en hyrd bostad än i en bostadsrätt. Den orättvisan beror bland annat på att Staten subventionerar de ägda boendeformerna — villor och bostadsrätter — med enorma summor varje år. Ränteavdrag och rotavdrag kostade år 2017 staten 28 miljarder kronor. De som gör störst avdrag är de med högst inkomster. Med den nivå på hushållens bostadslån som rådde i slutet av 2017 kostar dessutom varje procentenhets höjning av räntan staten ytterligare 9,4 miljarder i ränteavdrag. ROT-avdraget, som bara kan användas i ägda boenden, kostar staten dubbelt så mycket som bostadsbidraget till låginkomsttagare.
Vi vill trappa av ränteavdraget och göra rotavdrag möjligt även för hyreslägenheter.
I stället för att missgynna hyresrätten vill vi ha en rättvis bostadspolitik med lika ekonomiska villkor mellan boendeformerna.
Om normalinkomsttagare ska kunna fortsätta bo i Stockholm måste staten ta ett mycket större ansvar för att bygga fler hyresrätter.
Nyligen infördes ett investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter. Det är bra, men det handlar om ca 11 miljarder kronor årligen så någon ekonomisk balans mellan boendeformerna uppnås inte med detta. I stället föreslår vi följande:
• Ett bättre fungerande investeringsstöd för byggande av hyresrätter med rimliga hyror som sänker hyrorna även i Stockholm.
• Ett statligt byggbolag som ökar konkurrensen i byggsektorn och pressar ner såväl bostadspriser som hyror.
Förmånliga statliga topplån till både privata och offentliga byggaktörer för att få fart på byggandet även när bankerna stramar åt kreditgivningen. Ett uppdaterat och utökat bostadsbidrag, vilket är det mest träffsäkra sättet att göra det möjligt för låginkomsttagare att klara bostadskostnaderna, utan den sortering utifrån inkomst som marknadshyror och social housing innebär.

Kopiera länk