• Hem
  • Fler sätt att b...
sida

Fler sätt att bo för äldre

Äldre ska vara säkra på att få flytta till en tillgänglig och trygg lägenhet som passar behovet. Vår majoritet bygger därför kraftigt ut vård- och omsorgsboenden och seniorlägenheter. Vi har en plan för att bygga 37 nya vård- och omsorgsboenden och ett mål om minst 6 900 seniorlägenheter med hyresrätt fram till år 2040, med både kommunala och privata aktörer.
Staden har tre boendeformer för äldre som passar olika behov. Seniorlägenheter söks direkt hos bostadsförmedlingen medan vård- och omsorgsboende och servicehus söks hos och beslutas av biståndshandläggare i stadsdelsförvaltningarna. Seniorlägenheter är till för äldre som vill bo tryggt och tillgängligt men inte har stora vårdbehov. Både Micasa och Svenska Bostäder har idag seniorlägenheter med hyresrätt och det finns även privata värdar.
Micasas seniorlägenheter är till för personer från 65 år som är folkbokförda i staden. Lediga lägenheter går i första hand till de som fyllt 85 år och de som bor otillgängligt eller känner oro och ensamhet och förmedlas också till den vanliga bostadskön. Micasas seniorlägenheter har aktivitetscenter med kaffeservering i huset, vilket ger möjlighet till social gemenskap.
Äldre som har omfattande hälso- och sjukvårdsbehov kan söka vård- och omsorgsboende. De som inte har så omfattande behov, men har ett omvårdnadsbehov och är oroliga eller otrygga på grund av ålder, ensamhet eller social isolering kan istället söka servicehus. I dessa biståndsbedömda boenden ska par också kunna bo tillsammans.

Kopiera länk