• Hem
  • Fortsatt hög by...
sida

Fortsatt hög byggtakt

I Stockholms kommun har vi nu börjat bygga på allvar. Byggtakten är den högsta på flera decennier och speciellt har vi satsat på byggandet av hyresrätter i de allmännyttiga bostadsbolagen.
För första gången på många år ökar antalet hyresrätter i Stockholm och vi har dessutom lyckats pressa byggkostnaderna trots högkonjunkturen. Vi har satt målen för bostadsbyggandet högt – 40 000 nya bostäder ska byggas mellan 2014-2020 samt 80 000 nya bostäder mellan 2014-2025. Mål som vi lever upp till.
Av det som byggs ska minst hälften vara hyresrätter. Prognosen för 2018 är att 57 procent av det som byggs i Stockholm kommer att bli hyresrätter.
Samtidigt kommer nu signaler på att byggandet minskar på grund av striktare krav från bankerna och vikande efterfrågan. Det är så en marknadsstyrd bostadssektor fungerar. Den tar inte hänsyn till de samhälleliga behoven, bara sina ekonomiska kalkyler. Därför är det särskilt viktigt att den allmännyttiga bostadssektorn nu träder in och ökar sin bostadsproduktion. Staten behöver också engagera sig mer för att hålla uppe nyproduktionen.
Det räcker inte att Stockholms stad bygger. Bostadsbristen är allas ansvar och även länets andra kommuner måste bygga. Danderyd, Ekerö, Täby, Vaxholm och Lidingö måste göra sin del. Men det gör de inte, för de vill inte. Vissa kommuner i Stockholmsområdet håller istället på att utvecklas till rena rikemansreservat där de folkvalda politikerna tillåts smita ifrån ansvaret för de hundratusentals människor som behöver bostad.

Kopiera länk