• Hem
  • Ingen utförsälj...
sida

Ingen utförsäljning av allmännyttiga bostäder

Av de ungefär 180 000 hyresrätter som finns i Stockholm ägs mer än hälften av privata hyresvärdar. Under de borgerliga partiernas tid vid makten minskade antalet allmännyttiga hyresrätter med 26 000 och idag vill alla borgerliga partier fortsätta med ombildningarna om de kommer till makten igen. Detta trots den enorma bostadsbristen.
Det skulle vara en katastrof för alla dem som bor eller vill bo i en hyresrätt.
Trots borgarnas utförsäljning av allmännyttans bostäder har Stockholm fortfarande en stark allmännytta. Numera växer den dessutom för varje dag som går, eftersom vi bygger mer än vi gjort på flera decennier. Inte minst är det just stadens egna bostadsbolag som bygger nytt.
Vår starka allmännytta gör det möjligt för oss att tillgängliggöra hyresbostäder för alla de som har lägre inkomst, för alla de som saknar fast anställning och även för de som har skulder.
För tre och ett halvt år sedan införde vi nya regler för stadens egna bostadsbolag så att ett hushåll bland annat inte längre behöver tjäna tre eller fyra gånger hyran i inkomst för att bli godkänd som hyresgäst. Något de flesta privata hyresvärdar tyvärr fortfarande kräver.
Vi kommer inte att sälja våra allmännyttiga bostäder. Våra bostadsbolag ska istället växa och utvecklas. Så länge behoven finns ska de fortsätta att bygga nya bostäder med rimliga hyror och de ska utveckla sina roller som viktiga samhällsaktörer i de områden där de har stora bostadsbestånd. Att vara ett allmännyttigt bostadsbolag i Stockholm ska innebära att också ta ett socialt ansvar för närområden och de centrum de äger.

Kopiera länk