sida

Kontakt

 

Vänsterpartiet Stockholms  stad

E-post: stockholmsvanstern@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 000 (växel)
Postadress:
Vänsterpartiet
Stadshuset
105 35 Stockholm

Politiker

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (föräldraledig)
E-post: clara.lindblom@stockholm.se

Torun Boucher, gruppledare
Tel: 08-508 29 121
E-post: torun.boucher@stockholm.se

Alexandra Mattsson Åkerström, gruppledare (föräldraledig)
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se

Tina Kratz, vik. gruppledare
E-post: kristina.kratz@stockholm.se

Rashid Mohammed, arvoderad politiker
Tel: 08-508 29 180
E-post: rashid.abdi.mohammed@stockholm.se

Sara Stenudd, arvoderad politiker
Tel: 08-508 29 118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se 

Press

Siri Jonsson Montin, kommunikationschef
Tel: 08-508 29 102
Mobil: 076-12 29 102
E-post: siri.jonsson@stockholm.se

Anna Rojas Tillberg, pressekreterare
Tel: 08-508 29 107
Mobil: 076 -12 29 107
E-post: anna.tillberg@stockholm.se

Moa Richter Hagert, presskoordinator (föräldraledig)
Tel: 08-508 29 959
Mobil: 076-12 29 959
E-post: moa.richter.hagert@stockholm.se

Julia Kjällquist, kommunikatör
Tel: 08-508 29 153
Mobil: 076-12 29 153
E-post: julia.kjallquist@stockholm.se

Maurits Otterloo, pressekreterare
Tel: 08-508 29 158
Mobil: 076-12 29 158
E-post: maurits.otterloo@stockholm.se


Kansli             


Petter Nilsson
, tf kanslichef
Tel: 08-508 29 151
Mobil: 076-12 29 151
E-post: petter.nilsson@stockholm.se

Naile Aras, biträdande borgarrådssekreterare och administrativ sekreterare
Tel: 08-508 29 101
Mobil: 076-12 29 101
E-post: naile.aras@stockholm.se

 

Kopiera länk