sida

Älvsjö

Älvsjö

I Älvsjö stadsdelsområde har fördelningen mellan boendeformerna utjämnats under de senaste tjugo åren. Både allmännyttiga och privata hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter, som nu utgör den största kategorin. Även nybyggnationerna domineras av bostadsrätter, om än inte ensidigt. Medelinkomsten i stadsdelsområdet är 299 500 kronor, vilket är nästan 30 000 kronor under nivån som gäller för Stockholms stad som helhet. Förmodligen dras snittinkomsten ändå upp på grund av de 4 315 småhus som finns här då ägare av småhus vanligen har högre inkomst än boende i hyresrätt.

1(Lena Magnusson Turner och Roger Andersson (2008) Socioekonomiska och demografiska konsekvenser
av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms stad 1995 – 2004. Institutet för
bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet)

Kopiera länk