sida

Bromma

Bromma

För tjugo år sedan utgjorde allmännyttan ungefär en tredjedel av bostadsbeståndet i flerbostadshus. År 2011 var den siffran nere på 17,5 procent – nästan hälften så stor andel. Efter att de nu pågående planarbetena och byggnationerna står klara kommer den andelen bestå. Någon utjämning av ägandeformerna planeras alltså inte inom överskådlig tid. Av den anledningen var den nu förestående försäljningen av 1382 allmännyttiga lägenheter oväntad. Efter försäljningen kommer de allmännyttiga hyresrätterna uppgå till 11,7 procent av de existerande lägenheterna. Inom stadsdelsområdet återfinns dessutom ett bytande antal småhus, nästan 8 000 stycken. De utgör ungefär en fjärdedel av det samlade bostadsbeståndet och i många stadsdelar utgör de mångt mer än så.
Medelinkomsten i Bromma stadsdelsområde ligger ungefär 70 000 kronor högre än i staden som helhet. I kombination med en relativt ensidig satsning på bostadsrätter riskerar detta att cementera och stärka den segregation som redan nu kan påvisas i området.

Kopiera länk