sida

Farsta

Farsta

Farsta är det stadsdelsområde i Stockholm som har störst andel allmännytta, med ungefär halva lägenhetsbeståndet. De privata hyresrätternas andel är däremot ganska liten. Sammantaget innebär detta att fördelningen av förvaltningsformer är relativt jämn mellan privat och gemensamt ägda lägenheter. Bostadsrätterna står för omkring 36 procent av lägenhetsbeståndet. Det finns dessutom relativt många småhus i stadsdelsområdet vilka utgör 17,5 procent av det sammanlagda bostadsbeståndet. Medelinkomsten i stadsdelsområdet är 269 500 kronor – att jämföra med Stockholms stads medelvärde på 327 100 kronor om året.

Kopiera länk