sida

Kungsholmen

Kungsholmen

Bostadsrätterna är i klar majoritet i Kungsholmens stadsdelområde. Hela 70,1 procent av lägenheterna är bostadsrätter. Även nyproduktionen består till övervägande del av bostadsrätter. I nuläget utgör allmännyttan 3,2 procent av det totala bostadsbeståndet, en siffra som inte kommer att öka med mer än två tiondels procentenheter med de föreslagna nybyggnationerna. Överlag påminner stadsdelarna inom Kungsholmens stadsdelsområde mycket om varandra. En tidigare majoritet av hyresrätter har bytts ut mot en överväldigande majoritet bostadsrätter – och det verkar inte finnas några planer på att ändra på denna ensidighet. Medelinkomsten i stadsdelsområdet på 379 300 kronor om året ligger klart över stadens medelvärde på 327 100 kronor. Det finns endast 323 småhus i området, vilka utgör 0,8 procent av bostadsbeståndet.

Kopiera länk