sida

Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista

I Rinkeby-Kista är stadsdelarna sinsemellan mycket olika och heterogeniteten omfattar även medelinkomstnivåerna. Rinkeby och Husby präglas ännu av allmännyttan medan Kistas och Akallas bostadsbestånd utgörs av en överväldigande majoritet bostadsrätter. Den utjämning mellan förvaltningsformerna som de borgerliga partierna säger sig vilja främja, har främst skett i områden som tidigare dominerats av allmännyttan. Kista är den enda stadsdelen i området där nya lägenheter tillkommit i större skala. Här domineras det nybyggda av bostadsrätter – trots att bostadsbeståndet även tidigare främst utgjordes av bostadsrättslägenheter. Sammantaget har andelen allmännytta i Rinkeby-Kista stadsdelsområde minskat från 58,9 till 36,7 procent. Med de pågående planarbetena förverkligade, kommer andelen allmännytta endast uppgå till drygt en tredjedel av lägenhetsbeståndet.

Kopiera länk