sida

Skärholmen

Skärholmen

Skärholmen som är ett av de stadsdelsområden i Stockholms stad med flest låginkomsttagare, har fått behålla stora delar av sina hyresrätter. Dock har det allmännyttiga beståndet närapå halverats och istället blivit privatägda hyresrätter. Nybyggnationen utgörs främst av bostadsrätter och allmännytta. Den genomsnittliga årliga inkomsten är 218 700 kronor, att jämföra med stadens medelinkomstnivå på 327 100 kronor. I stadsdelen finns också drygt 2000 småhus vilket utgör 15,5 procent av det samlade bostadsbeståndet.

Kopiera länk