sida

Södermalm

Södermalm

Södermalm

Södermalm har genomgått en stor förändring under de senaste drygt tjugo åren. År 1990 var Södermalm kraftigt dominerat av hyresätter, särskilt privata. Idag dominerar istället bostadsrätter, vilka utgör 58,5 procent av lägenhetsbeståndet. Trots det är Södermalm fortfarande det område i innerstaden som har högst andel hyresrätter. Endast i den näst minsta stadsdelen, Storkyrkan, är hyresrätterna i majoritet. Kommande byggnationer inom Södermalms stadsdelsområde blir till övervägande del bostadsrätter, vilket kommer att förstärka den bristande jämvikten ytterligare. Denna utveckling gäller för alla Södermalms stadsdelar. I stadsdelsområdet finns endast ett fåtal småhus. Medelinkomsten på 340 400 kronor är ungefär 30 000 kronor högre än stadens genomsnitt. Förutom i Södra Hammarbyhamnen som har en relativt hög medelinkomst är spridningen i inkomster liten mellan stadsdelarna, medelinkomsten ligger oftast strax över stadens medelvärde.

Kopiera länk