• Hem
  • Marknadshyror o...
sida

Marknadshyror och ’social housing’

Samtliga borgerliga partier vill ersätta dagens reglerade hyressystem med fri hyressättning i det befintliga hyresbeståndet i Stockholm. Vad de inte säger är att marknadshyror beräknas leda till att hyrorna ökar med upp till 85 procent, enligt en forskarrapport framtagen av Vänsterpartiet i Stockholms stad.
Främst är det de fattigaste hushållen som drabbas. Andelen hushåll som hamnar under riksnormen för försörjningsstöd beräknas öka med 220 procent, till över 65 000 hushåll.
Om marknadshyror införs beräknas kostnaden för hushållen till drygt 17 miljarder per år, eller ca 4 300 kronor per hushåll och månad. Detta trots att hushållen får ökat försörjningsstöd och bostadsbidrag.
Hyresgästerna är förlorarna, fastighetsägarna är de stora vinnarna. Så enkelt kan införandet av marknadshyror sammanfattas.
Eftersom hyrorna vid införandet av marknadshyror ökar så mycket kommer det att bli omöjligt för många låginkomsttagare att betala hyran. Andra sidan av myntet är därför införandet av en parallell, subventionerad bostadsmarknad för dem med låg inkomst, så kallade ’social housing’.  Så ser det ut i de flesta EU-länderna, och det finns ingen anledning att tro att det skulle bli annorlunda i Sverige.  Att låg inkomst blir en förutsättning för subventionerade lägenheter skapar tröskeleffekter och stigmatisering. Det är att acceptera klassklyftor.
Vi värnar i stället den svenska modellen med en stark allmännytta och  en  reglerad bostadsmarknad med hyror som kan betalas av normal- och låginkomsttagare. Istället för att skapa separata lösningar för personer med lägre inkomst vill vi bekämpa de ekonomiska ojämlikheterna i samhället och fortsätta slå vakt om en generell bostadspolitik där bostäder till rimliga kostnader finns för alla. En bra bostad ska även i framtiden vara en del av vår välfärd och en grundläggande rättighet.

Kopiera länk