• Hem
  • Miljö och klima...
sida
Barn i cykelvagn. Foto: Erik Nordblad

Miljö och klimat

Utbyggd kollektivtrafik, fler cykelbanor, solceller på hustaken och en storsatsning på nya klimatsmarta hyresrätter och energibesparingar i gamla, ska göra Stockholm till ett klimatföredöme för världen.

Menar vi allvar med att bygga en hållbar stad måste vi prioritera cykel, gång- och kollektivtrafik framför bilen.

Vänsterpartiet har därför konsekvent motsatt sig planerna för bygget av Förbifart Stockholm och fortsätter den politiska striden för att stoppa den klimatfarliga motorvägen.

Vi måste välja kollektivtrafik före klimatkaos. Kollektivtrafiken ska vara gratis.

Vänsterpartiet arbetar också för att skapa nya gröna jobb i form av anläggning och drift av förnybar energi, klimatrenoveringar och ny kollektivtrafik.

Kopiera länk