• Hem
  • Motioner inlämn...
sida

Motioner inlämnade under 2020

Motion om ökad klimatnytta genom en gemensam driftcentral för stadens fastigheter av Clara Lindblom, Cissi Herrström och Tina Kratz.

Motion om extern granskning för att utreda effekterna av krav på generella effektiviseringar av Clara Lindblom, Rickard Warlenius, Torun Boucher, Alexandra Mattsson Åkerström, Tina Kratz, Tobias Johansson, Robert Mjörnberg, Sara Stenudd, Rashid Mohammed, Maria Ljuslin. Arvand Mirsafian, Rose-Marie Rooth och Hassan Jama.

Motion om lokalvård i egen regi av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg.

Motion om att utreda i vilken utsträckning utrikesfödda kvinnor får ta del av stadens arbetsmarknadsinsatser av Rashid Mohammed.

Motion om hur staden kan förstärka arbetet mot det sexuella våldet av Alexandra Mattsson Åkerström.

Motion om kommungemensamt idrottsfastighetsbolag av Clara Lindblom och Tobias Johansson,

Motion om yrkesstuderandes rätt att söka studentbostad av Clara Lindblom.

Kopiera länk