• Hem
  • Pressa kostnade...
sida

Pressa kostnaden på nybyggda lägenheter

Stockholmshus
Kostnaden för att bygga bostäder är mycket höga, och det resulterar i orimligt höga hyror i nyproducerade lägenheter. Vi gav därför Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag, Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder, uppdraget att bygga billigare hyresrätter som är tillgängliga för fler människor. Staden samlade sina förvaltningar och bostadsföretag och resultatet blev Stockholmshusen. Stockholmshusen byggs efter de höga krav som ställs på nyproducerade hus — energieffektiva, tillgängliga och välplanerade. Satsningen ska leda till att det snabbt och kostnadseffektivt byggs tusentals nya hyresrätter i Stockholm.
För att lyckas med det arbetar bolagen gemensamt genom hela processen, från markanvisning till utformning av husen, och har gjort en enda stor gemensam upphandling. När tusentals lägenheter byggs krävs stora inköp vilket ger stordriftsfördelar. Tillsammans med en modern industrialiserad byggteknik gör allt sammantaget att produktionskostnaden kan pressas ytterligare.
 
Snabba hus
Konceptet Snabba hus initierades av det ideella ungdomsförbundet jagvillhabostad.nu och är en lösning på den mest akuta bostadsbristen för unga. Med Snabba hus visar vi att det går att bygga bostäder på tidsbegränsade bygglov utan att tumma på kvalitet eller miljöaspekter.
Husen som byggs är mobila hyresrätter som uppförds på tidsbegränsade bygglov men med hög standard och samma livslängd som permanenta bostäder. En viktig del av konceptet är ungas inflytande och möjlighet att delta i processen.
 
Kollektivt boende
Vi vill utveckla fler former av kollektivt boende. Antalet alternativ för att hyra en bostad tillsammans måste öka. Inte bara för att det blir billigare för den enskilda individen, utan också för att det finns en efterfrågan på olika former av kollektiva boenden.
Redan idag har vi gett det allmännyttiga Familjebostäder i uppdrag att bygga fler kollektivhus. Vi har även infört så kallade kompiskontrakt för unga och äldre, vilket innebär att två eller flera personer delar en traditionell lägenhet men att alla har var sitt separat lägenhetskontrakt
 
Boende för äldre
Vi prioriterar rimliga hyror i kommunala Micasa genom att pressa kostnader när bostäder rustas, byggs nya eller byggs om. Vi har redan tagit bort avgiften för trygghetsvärdar i det som tidigare kallades trygghetsboende (nu seniorboende) och höjer servicen genom att skapa aktivitetscenter i alla Micasas seniorboenden där det är möjligt.
Vi vill bygga Stockholmshus och kollektivhus för äldre och planerar att kraftigt bygga ut antalet seniorlägenheter hos Micasa och övriga allmännyttan samt skapar öronmärkta seniorlägenheter för äldre med hemlöshetsproblematik.

Kopiera länk