Bostad
Text Bostadsfighten. Varför heter det hryesrätt när inte alla har rätt att hyra när min köplats är ettusenett och alla bostäder är för dyra. Svart text mot vit bakgrund.

Bostadsfighten

Alla känner någon som behöver en hyresrätt, men idag finns det inte tillräckligt många. Det beror på att det under en lång tid byggts alldeles för få hyresrätter, vilket har lett till bostadsbrist.

En annan anledning till att vi har bostadsbrist i Stockholm är att väldigt många hyresrätter har gjorts om till bostadsrätter, genom det som kallas för ombildningar.

Mellan åren 2014–2018 var Vänsterpartiet med och styrde i Stockholms stad. Eftersom det inte finns tillräckligt med hyresrätter åt alla som behöver stoppades alla ombildningar av allmännyttiga lägenheter. Allmännyttan är de lägenheter som stadens invånare äger tillsammans. Resultatet av stoppet blev att antalet hyresrätter i Stockholm ökade för första gången på väldigt länge.

Sedan valet i september 2018 styrs Stockholms stad av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. De partierna har tillsammans beslutat att det återigen ska gå att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Det handlar om tusentals hyresrätter som riskerar att bli ombildade. Det betyder att bostadsbristen kan bli ännu värre än den redan är.

Dessutom har M, L, C, Kd och Mp öppnat för att sälja ut allmännyttan till privata hyresvärdar. Det betyder att de som bor i allmännyttan, utan att ha något att säga till om, kan få sina lägenheter sålda till en annan hyresvärd.

Det behövs fler hyresrätter och kötiderna måste bli kortare

Det är redan väldigt lång kötid för att få ett förstahandskontrakt i Stockholm. Det gör att till exempel unga som vill flytta hemifrån har svårt att göra det. Men det får också andra svårare konsekvenser, till exempel leder bristen på hyresrätter till att människor blir hemlösa.

Dessutom finns det många människor som inte har råd att köpa sin hyresrätt och som kommer att hamna i en svår situation när deras grannar vill ombilda.

Vänsterpartiet menar att det behövs många fler hyresrätter i Stockholm, inte färre. Därför är vi emot ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan. Vi vill istället att det byggs många fler nya hyresrätter, och att det som byggs har hyror som folk har råd med.

Vi tänker ta fighten för bostäder åt alla. Är du med oss?

Kopiera länk