#bopol
Rapport om marknadshyror

Hur hög hyra får vi med Moderaterna?

De borgerliga partierna har öppnat dörren för marknadshyror. En ny rapport visar att marknadshyror kan leda till att din hyra blir mer än dubbelt så hög. Nu vill vi att de borgerliga partierna med Moderaterna i spetsen ska bekänna färg i hyresfrågan. Hur mycket är de beredda att höja folks hyror?

På Moderaternas stämma i slutet av förra året beslutade partiet att de ska verka för mer marknadsanpassade hyror. Centerns Annie Lööf har tidigare uttryckt att marknadshyror kommer ge fler hyresrätter. Och både Liberalerna och Kristdemokraterna har meddelat att partierna vill införa marknadshyror i nya hyresrätter.

Marknadshyror betyder att marknaden i större utsträckning än idag ska få styra över hyrorna. Men när marknaden tillåts bestämma priset på något som det finns för lite av så vet nog många vad som händer. Priset går upp! Det fungerar likadant med hyror eftersom det är bostadsbrist på många håll i Sverige.

En ny rapport, som tagits fram på uppdrag av Vänsterpartiet, visar att marknadshyror sannolikt kommer leda till stora höjningar av hyrorna. Rapporten tittar särskilt på Stockholms stad och län där bostadsbristen är stor och efterfrågan på hyresrätter är hög.

Rapporten visar att hyrorna i Stockholms stad sannolikt skulle stiga med 85 procent. Genomsnittshyran skulle stiga från 8 800 kronor till 16 500 kronor. Det är en chockhöjning som de allra flesta inte skulle ha råd med.

Rapporten konstaterar dessutom att det är osannolikt att hyreshöjningar till följd av marknadshyror skulle öka byggandet i Stockholm, vilket är ett vanligt argument från den borgerliga sidan.

Marknadshyror är alltså bra för den som inte har en bostad men har jättemycket pengar och har råd att betala en mycket hög hyra. Men det är katastrof för alla andra, både för de som redan bor i hyresrätt som får höjd hyra och för de som inte har någon lägenhet ännu.

Vänsterpartiet menar i stället att det måste byggas många fler bostäder som människor med vanliga inkomster har råd med. För det behövs kraftfulla statliga subventioner för att bygga hyresrätter och ett statligt byggbolag för att öka konkurrensen
i byggbranschen. Vi vill också ha kvar det sätt som hyror bestäms idag – inte marknadshyror.

Våra förslag är motsatsen till de borgerligas. Nu är det är dags för de borgerliga partierna att bekänna färg. Hur mycket är de egentligen beredda att höja folks hyror?

Bild på Rikard Warlenius och Ann-Margarethe Livh. Foto: Malcolm Jacobson

Ann-Margarethe Livh (V) bostads- och demokratiborgarråd Stockholm

Rikard Warlenius (V) ledamot i exploateringsnämnden Stockholm stad

 

Kopiera länk