Feminism

V: Inrätta stödcentrum vid sexuella övergrepp

Vänsterpartiet vill inrätta ett stödcentrum vid sexuella övergrepp i Stockholm. Det är ett av Vänsterpartiets vallöften i Stockholm. Förslaget innebär att den som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp kan få stöd och hjälp med bland annat anmälan, rådgivning och stödsamtal på ett och samma ställe genom ett samarbete mellan kommun, landsting och polis.

Inrättandet av ett stödcentrum beräknas kosta kommunen 7 miljoner kronor årligen.

Målet med verksamheten är att alla unga som utsätts för sexuella övergrepp vet vart de kan vända sig för att få det stöd som de behöver och att verka för att mörkertalen sänks och att fler förövare lagförs.

Alexandra Mattson och Clara Lindblom (V). Foto: Erik Nordblad, Malcolm Jacobson
Alexandra Mattson och Clara Lindblom (V). Foto: Erik Nordblad, Malcolm Jacobson

– Mörkertalet för sexuella övergrepp är fortfarande stort och många vågar inte anmäla. Vi måste göra allt vi kan för att förebygga sexuella övergrepp och för att stötta de som utsätts. Vi hoppas också att ett stödcentrum kan få fler att orka anmäla så att fler förövare lagförs, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

Under förra hösten uppmärksammades sexuella övergrepp och mäns våld mot kvinnor i och med en rad olika metoo-upprop.

– Att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp kan vara oerhört svårt att ta sig igenom och efter förra höstens metoo-upprop har vi ännu större kunskap om hur utbrett problemet är. Det är viktigt att vi fångar upp de, i många fall unga tjejer, som bär på berättelser om övergrepp men som inte vet vart de ska vända sig, säger Alexandra Mattsson (V), gruppledare.

Kontakt
Siri Jonsson Montin, pressekreterare, 076-12 29 102

Kopiera länk