Klimat
Rikard Warlenius (V). Foto: Erik Nordblad

Miljardsatsning på klimat och på gång- och cykeltrafik

Vänsterpartiet i Stockholms stad föreslår i sin oppositionsbudget att 1,5 miljarder satsas på klimatinvesteringar och 1,5 miljarder satsas på gång- och cykelinvesteringar. Det handlar bland annat om investeringar i solenergi och biokol samt på fler och bättre cykelbanor och framkomlighet.

– Klimatfrågan är mycket prioriterad för oss. Vi vill göra stora investeringar i klimatomställning och på gång- och cykeltrafiken. Vi höjer också målet för stadens produktion av sol-el eftersom vi ser att det behövs. Majoritetens budget innehåller inte de satsningar som skulle krävas för att nå Stockholms egna mål kring förnybar energi, säger Rikard Warlenius (V), miljö- och klimatpolitisk talesperson.

Investeringarna i gång- och cykeltrafik innebär bland annat att skapa många alternativ till att välja bilen, till exempel säkra separerade cykelbanor. Vänsterpartiet vill även införa lånecyklar vid många tunnelbanestationer, såväl innerstan som i förorterna, och upprätta fler cykelparkeringar under tak.

– Många vill cykla i Stockholm men väljer bort det eftersom det är otryggt och besvärligt. Det måste vi lösa. Gatorna ska vara säkra både för fotgängare och cyklister, säger Rikard Warlenius.

Några av Vänsterpartiet Stockholms stads klimatpolitiska förslag:

  • Lägg ner Bromma flygplats snarast möjligt.
  • Starta ett kommunalt solelbolag.
  • Påbörja inrättandet en storskalig anläggning för produktion av biokol.
  • Göra allmännyttan fossilbränslefri.
  • Inrätta en vetenskaplig klimatpanel för Stockholm, som kan granska politikernas beslut ur ett klimatperspektiv.
  • Fullfölj utfasningen av kolet i Värtan till år 2022.
  • Inrätta fler nya naturreservat.
  • Bygga en ekodukt.
  • Målet för 2040 är att 10 % av stadens energi ska komma från solel – Vänsterpartiet gör de investeringar i förnybar energi som krävs för att nå upp till stadens detta mål, vilket är 7 gånger mer än majoritetens nuvarande satsningar.
  • Verka för att landstinget bygger ut kollektivtrafiken.

 

 

 

Kopiera länk